เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

📣📣📣ประกาศ📣📣📣
.
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
.
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 16 พ.ค. 65 หรือเกิดตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 61 – 16 พ.ค. 62)
.
สมัครออนไลน์ 🌐 https://forms.gle/9m7hsc3gSsq6s9Sz6
.
ดาวโหลดใบสมัครเพื่อยื่นด้วยตัวเอง 📥 https://bit.ly/3IRczbx
ยื่นใบสมัครได้ที่ อาคารสถิตธรรมโกศล (หลวงพ่อสร้อย) ชั้น 2 ห้อง ICT
.
.
.
.
สอบถามเพิ่มเติมโทร 038014090 ต่อ 7
กรณีนักเรียนย้าย สอบถามเพิ่มเติมโทร 038014090 ต่อ 6
.

Share this post