Monthly Archives - มิถุนายน 2024

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 38 “วังน้ำเย็นเกมส์”

วันที่ 19-29 มิถุนายน 2567
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 38 “วังน้ำเย็นเกมส์”
📍📍สรุปผลงานการแข่งขัน📍📍
เปตอง 12 ปี วังน้ำเย็นเกมส์
เดี่ยว ชาย/หญิง ชนะเลิศเหรียญทอง🥇🥇
คู่ชาย ชนะเลิศ เหรียญทอง🥇
ทีม3คนชาย ชนะเลิศ เหรียญทอง🥇
ทีม3คนหญิง รองชนะเลิศอันดับ2 เหรียญทองแดง🥉
ชูตติ้งชาย ชนะเลิศ เหรียญทอง🥇
ชูตติ้งหญิง รองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญเงิน🥈
รวมสรุปเหรียญ 8 รายการ
ได้ 7 เหรียญ
5 ทอง
1 เงิน
1 ทองแดง
🥇🥈🥉🥰🙏🙏
ฟุตซอล รอบ 8 ทีม
ฟุตบอล รอบ 8 ทีม

กิจกรรมวันภาษาไทยและสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและสุนทรภู่ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนไทย เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในภาษาไทยและร่วมรักษ์สืบทอดภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป และเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>>>> ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

กิจกรรมวันไหว้ครู

วันที่ 13 มิถุนายน 2567
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และรักความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เกิดความเคารพ เทิดทูนครูบาอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับศิษย์ ด้วยความรัก ความเมตตา และปรารถนาดี ครูจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>>> ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

กิจกรรมโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน

วันที่ 7 มิถุนายน 2567
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยให้นักเรียนทุกคน ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานนักเรียน ได้ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ผลการเลือกตั้งเบอร์ 5 ชนะการเลือกตั้งไปด้วยคะแนน 483 คะแนน

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>>> ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ 

กิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 2 มิถุนายน 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567โดยมี นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ นางยุพา เปล่งปลั่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)