กิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

กิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 2 มิถุนายน 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567โดยมี นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ นางยุพา เปล่งปลั่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

Share this post