งานวิชาการ

ประกาศ ค่าเป้าหมายการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียด คลิ๊ก ค่าเป้าหมายการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนฯ

ประกาศ ค่าเป้าหมายการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดคลิ๊ก  ค่าเป้าหมายการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนฯ

ประกาศ มาตรการป้องกันควบคุมสำหรับนักเรียนที่จะสอบระบบ TCAS และนักเรียนของเรา ในการสอบประจำปี

รายละเอียดคลิ๊ก มาตรการป้องกันควบคุมสำหรับนักเรียนที่จะสอบระบบ TCAS และนักเรียนของเรา ในการสอบประจำปี

ประกาศ แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)

รายละเอียด คลิ๊ก แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)

ประกาศ ให้บุคลากรมาปฏิบัติงานปกติ

รายละเอียดคลิ๊ก ให้บุคลากรมาปฏิบัติงานปกติ

ประกาศ แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

รายละเอียด คลิ๊ก แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

ประกาศ แจ้งการปิด – เปิด สถานศึกษา

รายละเอียด คลิ๊ก แจ้งการปิด – เปิด สถานศึกษา

ประกาศ แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

รายละเอียด คลิ๊ก แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ

ประกาศ การเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด คลิ๊ก การเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564