Monthly Archives - กรกฎาคม 2019

ประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างบัดนี้ถึง 31 ก.ค.62

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเป็นบุคลากรในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ตำแหน่งครูผู้สอน เอกการประถมศึกษา และภาษาอังกฤษ

ประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ