Monthly Archives - กรกฎาคม 2024

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

กิจกรรมเต้นแอโรบิค

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค ซึ่งเป็น 1 ในกิจกรรม ต่อต้านยาเสพติด โดยให้ส่งตัวแทนห้อง ห้องละ 10 คน

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>>> ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาหวายกรองคัพ ครั้งที่ 1

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2567
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดการแข่งขันกีฬาหวายกรองคัพ ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมของโครงการยาเสพติด
⚽️ผลการแข่งขันฟุตซอล ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศมีดังนี้
*ทีมไม่เก๋งเดี๋ยวรู้กัน
*ทีมจระเข้บินทะลุบ้าน
*ทีมอเมซอล FC
*ทีมไม่หมูนะครับ
*ทีมโล้นซิตี้
*ทีมไรเฟิลยูไนเต็ด
*ทีมตากสินไม่หมูอาบูดาบี
*ทีมปีเตอร์เดอะหมุน

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมหวายกรอง 1

กิจกรรมโครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรฯ โดยกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธีตามหลัก 3Rs คือ การลด การใช้ซ้ำ และการแปรรูปใช้ใหม่ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 18 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความเคยชินในการคัดแยก และสามารถขยายผลไปสู่คนในครอบครัว ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้ามากำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรฯ มีปริมาณน้อยลง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะที่ต้นทางอย่างยั่งยืนต่อไป
ภาพ/ข่าว : อิงครัตน์, อังศุมาลี

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>>> รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ (วัดหนองปลากะดี่)

วันที่ 2 กรกฏาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ (วัดหนองปลากะดี่) อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมหวายกรอง 1

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้พระราชทานกำเนินลูกเสือไทยและถวายความจงรักภักดีพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ