Monthly Archives - ตุลาคม 2021

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ช่าวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียด คลิ๊ก ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ช่าวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด คลิ๊ก กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียด คลิ๊ก  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

ประกาศ แจ้งการปิด – เปิด สถานศึกษา

รายละเอียด คลิ๊ก แจ้งการปิด – เปิด สถานศึกษา

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก>>รับสมัครสรรหาครูผู้สอน(ชาวต่างชาติ)

หลักเกณฑ์ในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2564

รายละเอียดคลิ๊ก>>หลักเกณฑ์ในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบำรุงฯ