Monthly Archives - กันยายน 2020

ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นผู้สอน บุคลากรสนับสนุนเเละผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก >>ผลการสอบคัดเลือก

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน บุคลากรสนับสนุนและผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ในอัตรากำลังที่ว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก>>ประกาศรายชื่อ

เรื่อง รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน บุคลากรสนับสนุนและผู้ดูแลเด็กทั่วไป ในอัตรากำลังของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก >>ประกาศโรงเรียน เรื่องรับสมัครงาน