กิจกรรม

กิจกรรมเต้นแอโรบิค

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค ซึ่งเป็น 1 ในกิจกรรม ต่อต้านยาเสพติด โดยให้ส่งตัวแทนห้อง ห้องละ 10 คน

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาหวายกรองคัพ ครั้งที่ 1

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2567
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดการแข่งขันกีฬาหวายกรองคัพ ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมของโครงการยาเสพติด
⚽️ผลการแข่งขันฟุตซอล ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศมีดังนี้
*ทีมไม่เก๋งเดี๋ยวรู้กัน
*ทีมจระเข้บินทะลุบ้าน
*ทีมอเมซอล FC
*ทีมไม่หมูนะครับ
*ทีมโล้นซิตี้
*ทีมไรเฟิลยูไนเต็ด
*ทีมตากสินไม่หมูอาบูดาบี
*ทีมปีเตอร์เดอะหมุน

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมหวายกรอง 1

กิจกรรมโครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรฯ โดยกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธีตามหลัก 3Rs คือ การลด การใช้ซ้ำ และการแปรรูปใช้ใหม่ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 18 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความเคยชินในการคัดแยก และสามารถขยายผลไปสู่คนในครอบครัว ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้ามากำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรฯ มีปริมาณน้อยลง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะที่ต้นทางอย่างยั่งยืนต่อไป
ภาพ/ข่าว : อิงครัตน์, อังศุมาลี

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ (วัดหนองปลากะดี่)

วันที่ 2 กรกฏาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ (วัดหนองปลากะดี่) อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมหวายกรอง 1

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้พระราชทานกำเนินลูกเสือไทยและถวายความจงรักภักดีพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 38 “วังน้ำเย็นเกมส์”

วันที่ 19-29 มิถุนายน 2567
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 38 “วังน้ำเย็นเกมส์”
📍📍สรุปผลงานการแข่งขัน📍📍
เปตอง 12 ปี วังน้ำเย็นเกมส์
เดี่ยว ชาย/หญิง ชนะเลิศเหรียญทอง🥇🥇
คู่ชาย ชนะเลิศ เหรียญทอง🥇
ทีม3คนชาย ชนะเลิศ เหรียญทอง🥇
ทีม3คนหญิง รองชนะเลิศอันดับ2 เหรียญทองแดง🥉
ชูตติ้งชาย ชนะเลิศ เหรียญทอง🥇
ชูตติ้งหญิง รองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญเงิน🥈
รวมสรุปเหรียญ 8 รายการ
ได้ 7 เหรียญ
5 ทอง
1 เงิน
1 ทองแดง
🥇🥈🥉🥰🙏🙏
ฟุตซอล รอบ 8 ทีม
ฟุตบอล รอบ 8 ทีม

กิจกรรมวันภาษาไทยและสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและสุนทรภู่ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนไทย เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในภาษาไทยและร่วมรักษ์สืบทอดภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป และเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก

กิจกรรมวันไหว้ครู

วันที่ 13 มิถุนายน 2567
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และรักความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เกิดความเคารพ เทิดทูนครูบาอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับศิษย์ ด้วยความรัก ความเมตตา และปรารถนาดี ครูจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

กิจกรรมโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน

วันที่ 7 มิถุนายน 2567
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยให้นักเรียนทุกคน ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานนักเรียน ได้ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ผลการเลือกตั้งเบอร์ 5 ชนะการเลือกตั้งไปด้วยคะแนน 483 คะแนน