รถรับ – ส่งนักเรียน

 

 

คันที่ 1
ชื่อ : นายสุพัด ยืนยง
ประเภทรถ : รถตู้
ทะเบียนรถ : ฮข 5114 กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร : 0863773058
เส้นทาง : อ.นิคมพัฒนา ซ.1 – ซ.5 , ตลาดนิคม , กม.12 , หมู่บ้านวโรรส 8

 

 

 

 

 

คันที่ 2
ชื่อ : นายบดินทร์ ทองคำ และ นางสาวพิชามญชุ์ เจริญพร
ประเภทรถ : รถตู้
ทะเบียนรถ : นข 5500 ระยอง
เบอร์โทร : 0863773058
เส้นทาง : ตลาดนิคม , กม.12 , ถนน 3191 , มาบข่า , สุภัทราแลนด์

 

 

 

 

คันที่ 3
ชื่อ : นายสุชาติ หงษา
ประเภทรถ : รถตู้
ทะเบียนรถ : ฮภ 3315 กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร : 0863773058 , 0618757937
เส้นทาง : อำเภอนิคมพัฒนาซอย 1 – ซอย 8 , วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

 

 

 

 

คันที่ 4
ชื่อ : นางสาวกรรณิการ์ ศรีชัยสุวรรณ และนายวิชัย  เลี่ยมเปี่ยม
ประเภทรถ : รถตู้
ทะเบียนรถ : ฮฐ 4303 กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร : 0879795209 , 0816833489
เส้นทาง : นิคมพัฒนาซอยสาย11 , ซอย5 , สาย13 , ซอย5 , สามแยกค่ายลูกเสือ , หนองละลอก , คลองขุด , หวายกรอง

 

 

 

 

 

คันที่ 5
ชื่อ : นายนัทธวัฒน์ ทองคำ
ประเภทรถ : รถตู้
ทะเบียนรถ : ฮพ 244 กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร : 0929365084 , 0863773058
เส้นทาง : นิคมพัฒนาซอย 1 – ซอย 6 , ฝั่งสาย 15 , มจพ.พระจอมเกล้า , แยกค่ายลูกเสือ

 

 

 

 

 

คันที่ 6
ชื่อ : นายมะนนท์ เส็นสด
ประเภทรถ : รถตู้
ทะเบียนรถ : 30-1322 ระยอง
เบอร์โทร : 0881957231 , 0868425328
เส้นทาง : ปลวกแดง , แม่น้ำคู้

 

 

 

 

 

คันที่ 7
ชื่อ : นางศิริธร เส็นสด
ประเภทรถ : รถตู้
ทะเบียนรถ : ฮร 9694 กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร : 0868425328 , 0881957231
เส้นทาง : ปลวกแดง , แม่น้ำคู้

 

 

 

 

 

คันที่ 8
ชื่อ : นายประสิทธิ์ บุญปลื้ม
ประเภทรถ : รถตู้
ทะเบียนรถ : นข 3135 ระยอง
เบอร์โทร : 0619329956
เส้นทาง : ไม่ระบุ

 

 

 

 

 

คันที่ 9
ชื่อ : นายนพเก้า ทองประเสริฐ
ประเภทรถ : รถตู้
ทะเบียนรถ : ฮน 2985 กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร : 0944749196
เส้นทาง : นิคมพัฒนา , ผัง2 , ล็อค7

 

 

 

 

 

คันที่ 10
ชื่อ : นายแฉล้ม ศรเดช และบุญเรือน  ศรเดช
ประเภทรถ : รถตู้
ทะเบียนรถ : นข 9981 ระยอง
เบอร์โทร : 0871278135
เส้นทาง : บ้านหนองกรับ-หนองซิมสิว-หัวชวด-บ้านคลองบางกระดาน-บางบุตร-หนองยายพร-ไผ่ล้อม-โรงเรียนฯ

 

 

 

 

คันที่ 11
ชื่อ : นายสมยศ รอดวิรัญ
ประเภทรถ : รถตู้
ทะเบียนรถ : นข 3339 ระยอง
เบอร์โทร : 0817440987
เส้นทาง : วัดเขาลอย – วัดหนองพะวา

 

 

 

 

 

คันที่ 12
ชื่อ : นายชัยวัฒน์ สัตยาภิบาล
ประเภทรถ : รถตู้
ทะเบียนรถ : 1นค6110 กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร : 0830280383 , 0853923583
เส้นทาง : ปากแพรก , หนองกรับ , ละหารไร่ , หัวชวด

 

 

 

 

 

คันที่ 13
ชื่อ : นางสาวสุวรรณา โพธินาค
ประเภทรถ : รถตู้
ทะเบียนรถ : นข9583 ระยอง
เบอร์โทร : 0931822242
เส้นทาง : สามแยกค่ายลูกเสือ , แม่น้ำคู้เก่า

 

 

 

 

 

คันที่ 14
ชื่อ : นายมนัส ทัดมาลา
ประเภทรถ : รถตู้
ทะเบียนรถ : นข2509 ระยอง
เบอร์โทร : 0924142619 , 0927086111
เส้นทาง : อ.นิคมพัฒนา , ไทน๊อก , มาบข่า , ซ.1-5 , สถานีตำรวจนิคมฯ , โรงเรียนฯ

 

 

 

 

 

คันที่ 15
ชื่อ : นางสาวนพัฒน์ สังข์ทอง
ประเภทรถ : รถตู้
ทะเบียนรถ : ฮอ 4132 กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร : 0624243532
เส้นทาง : ปลวกแดง , เขาน้อย , ปากแพรก

 

 

 

 

 

คันที่ 16
ชื่อ : นางสาวศรีสวย จากพนม
ประเภทรถ : รถตู้
ทะเบียนรถ : นข 9271 ระยอง
เบอร์โทร : 0871325097
เส้นทาง : แม่น้ำคู้, หนองมะปริง

 

 

 

 

คันที่ 17
ชื่อ : นางสาวนารี แก้วฉาย
ประเภทรถ : รถตู้
ทะเบียนรถ : นข 52 ระยอง
เบอร์โทร : 0811609151
เส้นทาง : หนองกรับ , หนองซิมสิว , ละหาร

 

 

 

คันที่ 18
ชื่อ : นายสมบัติ แก้วฉาย
ประเภทรถ : รถตู้
ทะเบียนรถ : นข 6553 ระยอง
เบอร์โทร : 0852807904
เส้นทาง : สะเดาหวาน , ปากแพรก , หนองกรับ

 

 

 

คันที่ 19
ชื่อ : นางสาวศิริพร ชูชาติ
ประเภทรถ : รถตู้
ทะเบียนรถ : นข 3071 ระยอง
เบอร์โทร : 0944245804
เส้นทาง : ปลวกแดง , วังแขยง, เขาน้อย

 

 

 

 

คันที่ 20
ชื่อ : นางสาวพรรณี ทับทิม
ประเภทรถ : กระบะแวน
ทะเบียนรถ : ฮท 8176 กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร : 0929294838
เส้นทาง : มาบข่า , กระเฉด , วโรรส8

 

 

 

 

คันที่ 21
ชื่อ : นางสาวดวงธิดา เจริญวัย
ประเภทรถ : รถตู้
ทะเบียนรถ : นข 5937 ระยอง
เบอร์โทร : 0861586550
เส้นทาง : อ่างหนองปลาไหล , ปากแพรก

 

 

 

 

คันที่ 22
ชื่อ : นาย สงัด ยมหา
ประเภทรถ : รถตู้
ทะเบียนรถ : นข 9078 ระยอง
เบอร์โทร : 0879416948
เส้นทาง : หนองหว้า>คลองเถือแรด>คลองโป่ง>หนองพะวา>หนองชัน

 

 

 

 

 

คันที่ 23
ชื่อ : นางฉัยยา  ศิลาวาริน
ประเภทรถ : รถตู้
ทะเบียนรถ : นข 8570 ระยอง
เบอร์โทร : 0928722975
เส้นทาง : หว้งหิน>ชากกอไผ่>วัดใหม่>ไผ่ล้อม

คันที่ 24
ชื่อ : นางสาวภัทราพร วรชมคุณ
ประเภทรถ : รถตู้
ทะเบียนรถ :  30-1002 ระยอง
เบอร์โทร : 0874862046
เส้นทาง : หนองพะวา , เนินสว่าง , หนองฆ้อ

คันที่ 25
ชื่อ : นายพะเยาว์ บัณฑิตธรรม
ประเภทรถ : รถตู้
ทะเบียนรถ :  นข 1359 ระยอง
เบอร์โทร : 0871413615
เส้นทาง : หนองกรับ>หนองซิมสิว>หัวชวด

คันที่ 26
ชื่อ : นายมงคล บุญพิทักษ์
ประเภทรถ : รถตู้
ทะเบียนรถ :  นข 1690 ระยอง
เบอร์โทร : 0812908299
เส้นทาง : โขดกลาง>หนองพะวา>ชากมะหาด>สี่แยกบางบุตร>โรงเรียน

คันที่ 27
ชื่อ : นายศรายุธ เส็นสด
ประเภทรถ : รถตู้
ทะเบียนรถ :  1นค 6821 ระยอง
เบอร์โทร : 063-5063265, 093-2289783
เส้นทาง : อ.ปลวกแดง > โรงเรียน

คันที่ 28
ชื่อ : นายอนันต์ เยี่อใย
ประเภทรถ : รถตู้
ทะเบียนรถ : 1นฆ 4743 กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร : 092-7086111, 080-4543566
เส้นทาง : นิคมพัฒนา > อ่างดอกกราย > เรือนจำ > ล๊อค7 > สวนหลาว > โรงเรียนฯ

คันที่ 29
ชื่อ : นายนิรันดร์ บุญประคม
ประเภทรถ : รถตู้
ทะเบียนรถ : นข 8646 ระยอง
เบอร์โทร : 092-7086111, 080-4543566
เส้นทาง : นิคมพัฒนา ซอย5 สาย11 > วัดเขาโพธิ์ > วัดสวนหลาว > โรงเรียนฯ

คันที่ 30
ชื่อ : นายสุธี โสตถิพงศ์
ประเภทรถ : รถตู้
ทะเบียนรถ : 1นจ2236 กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร : 082-4444746, 099-2945563
เส้นทาง : ปลวกแดง > หนองมะปริง > โรงเรียนฯ