Monthly Archives - กุมภาพันธ์ 2023

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง))

รายละเอียด คลิ๊ก 06 – ประกาศรายชื่อผู้แสดงความประสงค์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อม และมีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รายละเอียด คลิ๊ก 06 – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม งานรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดคลิ๊ก รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม