ประชาสัมพันธ์

งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 โรงเรียนฯ โดยการนำของผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววัชราภรณ์  สมพงษ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเดินเทิดพระเกียรติ ในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และการเปิดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช งานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2562

ทำบุญสระว่ายน้ำประจำปี

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนฯ จัดกิจกรรมทำบุญสระว่ายน้ำประจำปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล

กิจกรรมวันคริสต์มาส

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ (วันคริสต์มาส) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบต่างๆ และฝึกปฏิบัติทางภาษาโดยผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมพ่อลูกผูกพัน

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ลงทะเบียนเพื่อรับใบสมัครและกำหนดการทาง e-mail คลิ๊ก

ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทุกท่านเตรียมตัวเข้าสอบในวัน จันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. สถานที่ห้องประชุม อาคารเกตุราษฏร์รังสรรค์ การแต่งกายและรายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์ที่แนบมา ดังนี้