ประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

รายการ การประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

รายการ การประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1Wf5woFctHsNa1mY4UPpfZOyFJZTmL9Rj?usp=sharing

ประกาศโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เรื่องรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน และบุคคลากรสนันสนุน ในอัตรากำลังว่าง

ประกาศโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เรื่องรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน และบุคคลากรสนันสนุน ในอัตรากำลังว่าง

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ประกาศโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง) เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน และผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็กในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 12 อัตรา

Scanned Documents

Scanned Documents

Scanned Documents

Scanned Documents

Scanned Documents

Scanned Documents

Scanned Documents

Scanned Documents

ประกาศโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ปีการศึกษา 2562

ประกาศเรื่อง การเก็บค่าบำรุงการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น อ.1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2562 – รอบ 3

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น อ.1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2562 – รอบ 3
.
-ผู้ที่มีรายชื่อให้รับใบมอบตัวและใบแจ้งยอดการชำระเงิน ณ ห้องธุรการในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มค. – ๓ กพ.
.
– ให้นำนักเรียนมารายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษาในวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ อาคารปิยะนุสรณ์ (อาคารนักเรียนเข้าแถว)

****ผู้ที่ไม่มีรายชื่อให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องธุรการในวันและเวลาราชการ****