Author - blackmarket

ประกาศ แจ้งปิดสถานศึกษา กรณีเหตุพิเศษ

รายละเอียดคลิ๊ก ประกาศ แจ้งปิดสถานศึกษา กรณีเหตุพิเศษ

ผังการเดินรถภายในโรงเรียนฯ

ผังการเดินรถภายในโรงเรียนในวันปกติ คลิ๊ก ผังการเดินรถในวันปกติ

ผังการเดินรถภายในโรงเรียนในวันฝนตก คลิ๊ก ผังการเดินรถในวันฝนตก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

รายละเอียดคลิ๊ก>> ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกบุคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

ประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่าง

รายละเอียดคลิ๊ก รายละเอียดประกาศรับสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)

ประกาศรายชื่อนักเรียน ห้องเรียน และครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดคลิ๊ก  https://bit.ly/2UZCMNd
.
หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา กรณีนักเรียนย้ายเข้า