Author - blackmarket

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน

รายละเอียดคลิ๊ก ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

ประกาศ แจ้งกำหนดแนวทางปฏิบัติของบุคลากรภายในโรงเรียน ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดคลิ๊ก ประกาศแจ้งกำหนดแนวทางปฏิบัติของบุคลากร ร

ประกาศ แจ้งการปิด – เปิด สถานศึกษา

รายละเอียดคลิ๊ก ประกาศ แจ้งการปิด – เปิด สถานศึกษา ภาคเรียน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อม และมีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

รายละเอียดคลิ๊ก ReportTmp_120554_merged

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนฯ)

รายละเอียดคลิ๊ก รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนฯ)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

รายละเอียดคลิ๊ก รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567