Monthly Archives - มีนาคม 2022

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก>>ประกาศผลการสอบคัดเลือกครุผู้สอนภาษาอังกฤษ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก>>รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)

ประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา และมอบตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดคลิ๊ก แจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา และมอบตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ มาตรการป้องกันควบคุมสำหรับนักเรียนที่จะสอบระบบ TCAS และนักเรียนของเรา ในการสอบประจำปี

รายละเอียดคลิ๊ก มาตรการป้องกันควบคุมสำหรับนักเรียนที่จะสอบระบบ TCAS และนักเรียนของเรา ในการสอบประจำปี

ประกาศ แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)

รายละเอียด คลิ๊ก แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก>> รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)