Author - malee

เรื่อง เเจ้งปิดเรียนในวันหยุดนักขัตฤกษ์และการเรียนการสอนชดเชย

รายละเอียดคลิ๊ก >>ประกาศ แจ้งปิดเรียนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และการเรียนการสอนชดเชย

ประกาศแจ้งการเปิด – ปิด สถานศึกษา

รายละเอียด คลิ๊ก>>ประกาศแจ้งการเปิด – ปิด สถานศึกษา

ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

คลิ๊ก >> ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนเเละผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

คลิ๊ก >> รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ

ประกาศรับสมัครสรรหาเเละเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและผู้ดูเเลเด็ก (ทั่วไป)

รายละเอียด คลิ๊ก ประกาศรับสมัครสรรหาเเละเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและผู้ดูเเลเด็ก (ทั่วไป)

 

 

 

 

ข้อปฏิบัติในการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เเจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการดำเนินการ ตามประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา (เพิ่มเติม) และกรณีนักเรียนจากสถานศึกษาอื่นที่มีความประสงค์ย้ายเข้ามาเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ประจำปีการศึกษา 2563