กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ได้แสดงความจงรักภักดีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพร ณ บริเวณสนามหญ้าเทียม อาคารสถิตธรรมโกศล(หลวงพ่อสร้อย)

Share this post