ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

วิธีการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

วิธีที่ 1  สแกน QR Code ด้วย Mobile Banking Application เพื่อชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

  1. กดเพิ่ม เป็นเพื่อนเพื่อใช้ในการสร้าง QR Code ในการชำระเงิน คลิ๊ก
  2. เมื่อเพิ่มเพื่อนแล้วจะมีข้อความแนะนำวิธีการใช้งาน ให้ท่านดำเนินการตามคำแนะนำ

วิธีที่ 2 ชำระผ่านเค้าน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

  1. . เข้าระบบค้นหาข้อมูลนักเรียน คลิ๊ก

2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน

3. เลือกแทป “ชำระเงิน”

4. กรุณาทำตามขั้นตอนที่แนะนำ

(กรณีที่ 1) เปิดระบบค้นหาข้อมูลนักเรียนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
(1) สแกน QR Code ด้วย Mobile Banking Application เพื่อชำระเงิน

(กรณีที่ 2) เปิดระบบค้นหาข้อมูลนักเรียนด้วยโทรศัพท์มือถือ
(1) คลิ๊กปุ่ม “บันทึก QR Code” หรือ แคปหน้าจอ
(2) เปิด Mobile Banking Application บนอุปกรณ์ของท่าน
(3) เลือกไปที่ปุ่ม “สแกน” หรือ “QR Code” และกดที่ “รูปภาพ”
(4) เลือกรูปภาพที่บันทึกไว้และทำการชำระเงิน

(กรณีที่ 3) ไม่มี Mobile Banking Application
(1) คลิ๊กปุ่ม “สร้างแบบฟอร์มการชำระเงิน”
(2) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน และนำไปชำระผ่านเค้าน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

หมายเหตุ
(1) โปรดตรวจสอบชื่อบัญชี่ผู้รับ คือ “อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)” -82510
(2) สามารถติดต่อรับใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงการศึกษา (ฉบับจริง) ได้ที่อาคารสถิตธรรมโกศล (หลวงพ่อสร้อย) ชั้น 1 ห้องงานการเงินและบัญชี (ใน 3 วันทำการ)
(กรุณานำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่) หรือส่งหลักฐานการชำระเงินให้คุณครูประจำชั้นดำเนินการเบิกใบเสร็จฝากไปกับนักเรียนได้

กรณีที่ 2 ชำระด้วยเงินสด หรือเงินโอน ที่ห้องงานการเงินและบัญชี (Cash Payment)

หมายเหตุ
(1) กรณีชำระด้วยการโอน โปรดตรวจสอบชื่อบัญชี่ผู้รับ คือ “โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)”
(2) กรณีชำระด้วยเงินสด หรือเงินโอน ที่ห้องงานการเงินและบัญชี โปรดตรวจสอบข้อมูลบนใบเสร็จรับเงินของท่านให้ถูกต้อง