Monthly Archives - สิงหาคม 2019

ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทุกท่านเตรียมตัวเข้าสอบในวัน จันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. สถานที่ห้องประชุม อาคารเกตุราษฏร์รังสรรค์ การแต่งกายและรายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์ที่แนบมา ดังนี้