โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

>> โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 เป็นประธานนักเรียนพร้อมคณะกรรมการนักเรียน ตำแหน่งที่รับสมัครทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วย ประธานนักเรียน 1 คน รองประธานนักเรียน 1 คน เลขานุการ 1 คนและคณะกรรมการ 12 คน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 และจะมีการเลือกตั้งในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ อาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง)

Share this post