กิจกรรมโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน

กิจกรรมโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน

วันที่ 7 มิถุนายน 2567
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยให้นักเรียนทุกคน ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานนักเรียน ได้ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ผลการเลือกตั้งเบอร์ 5 ชนะการเลือกตั้งไปด้วยคะแนน 483 คะแนน

Share this post