กิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพจนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Share this post