ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการพบปะพูดคุยกับนักเรียนหน้าเสาธง

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการพบปะพูดคุยกับนักเรียนหน้าเสาธง

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ท่าน ผอ.นัทธนากรณ์ พิมพ์เนาว์
ท่านรองทัศนา ยงคำชา และท่านรองกันทรากร นาคจันทร์ ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเองในช่วงเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ อาคารปิยะนุสรณ์

Share this post