เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เปิดเทอมเป็นวันแรก ทางโรงเรียนได้ทำการตรวจ ATK ให้กับนักเรียน ณ อาคารเอนกประสงค์ (โดมแดง) มีการจัดการเรียนการสอนแบบ On site ในรูปแบบ Sandbox Safety Zone in School และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

Share this post