เปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 1/2567

เปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 1/2567

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โดยมีคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากร ดูแลความเรียบร้อยเพื่อต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน ในวันการเปิดภาคเรียน 1/2567

Share this post