ประกาศรายชื่อผู้เเสดงความประสงค์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล3 ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง))

ประกาศรายชื่อผู้เเสดงความประสงค์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล3 ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง))

>>คลิกรายละเอียด<<

Share this post