ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน

ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ผ่าน web browser เพื่อความสะดวก และลดการสัมผัส

การใช้งานจะต้องเตรียมตัวดังนี้

ขั้นที่ 1 ลงทะเบียน LINE ด้วย Email – หากทำแล้วให้ไปที่ขั้นที่ 2 ได้เลย

 1. สิ่งที่ต้องเตรียมคือ Email ที่ใช้ได้จริง แนะนำให้ใช้เป็น gmail หากไม่มีให้ไปสมัครให้เรียบร้อย และจดจำรหัสผ่านให้ดีๆ
 2. ขั้นตอนการลงทะเบียน LINE ด้วย Email  ไปที่หน้าหลัก เลือก Setting (การตั้งค่า) ไอคอนรูปเฟืองเกียร์ด้านบนขวา
 3. เลือกไปที่ Account (บัญชี)
 4.  เลือกไปที่ Email Registration  (อีเมล)
 5. กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ต้องการลงทะเบียน แล้วเลือกที่ Email verification. ขั้นต่อไปเข้าไปในอีเมลเพื่อดูรหัสสำหรับการยืนยันตัวตนจาก LINE
 6. กรอกรหัสที่ได้จาก LINE เพื่อยืนยันกด OK เพื่อสิ้นสุดการลงทะเบียน LINE หลังลงทะเบียนด้วยอีเมลเรียบร้อยแล้วสถานะจะเปลี่ยนเป็น Done (ลงทะเบียนแล้ว) ตามรูปด้านล่าง

ขั้นที่ 2 ขอ Access Token ของ LINE NOTIFY

 1. ก่อนอื่นเลยให้เพิ่ม LINE NOTIFY เป็นเพื่อนก่อน โดยเข้าไปที่หน้าหลัก  add friend (เพิ่มเพื่อน) รูปคน+
 2. กดค้นหา รูปแว่นขยาย
 3. เลือกค้นหาด้วย LINE ID ในช่องค้นหาพิมพ์ @linenotify กดรูปแว้นขยายเพื่อค้นหา กดเพิ่มเพื่อน  จากนั้นให้ทำการสร้างกลุ่ม ชื่อ atbis notify และเชิญ Line Notify เข้าร่วมกลุ่มด้วย
 4. เรียบร้อย ในนี้พิมพ์อะไรไปมันจะไม่ตอบไม่คุยด้วยนะครับ   ทีนี้คัดลอกลิ้งนี้ไปเปิดใน web browser (แนะนำให้ทำขั้นตอนหลังจากนี้ผ่านคอมพิวเตอร์) หรือ ไม่ก็ได้ https://notify-bot.line.me/th/
 5. ต่อไปเราจะทำการเข้าระบบเพื่อขอ Access Token กัน ให้คลิ๊กเข้าสู่ระบบ
 6. กรอก Email และ Password ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ LINE ในขั้นตอนที่ 1
 7. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว  ให้เข้าไปที่ หน้าของฉัน
 8. ด้านล่างของจอภาพ คลิ๊ก ออก Token (หน้านี้บนมือถืออาจไม่แสดงผล ต้องคลิ๊กที่การตั้งค่าของ browser ในมือถือให้แสดงผลแบบเวอร์ชั้นเดสทอป)
 9. ใส่ชื่อ time attendance และเลือก กลุ่มชื่อ atbis notify ที่เราได้สร้างไว้ แล้วกดปุ่ม ออก Token
 10. กดคัดลอก และนำไปบันทึกเก็บไว้ก่อน เพราะมันจะไม่สามารถเปิดมาดูได้อีก
 11. แล้วก็ปิดไป

ขั้นที่ 3 การใช้งานระบบลงเวลาปฏิบัติงาน  และการบันทึก Access Token ลงในระบบลงเวลาปฏิบัติงาน

 1. ให้คัดลอกลิ้งใส่ใน web browser และทำการบันทึกไว้ เพราะมันต้องเข้าทุกครั้งที่จะลงเวลา http://192.168.1.251:9999/
 2. กรอกเลขประจำตัวบุคลากรของท่านลงในชอง input your id. ในครั้งแรกที่ใช้งานระบบจะให้ท่านกรอก Access Token id ที่ท่านได้มาจากขั้นตอนที่ 2 จากนั้นกด OK
 3. ระบบจะทำการแจ้งเตือนไปที่โปรแกรม LINE ของท่าน ผ่าน LINE NOTIFY จากนั้นกดปุด BACK เพื่อทำการลงเวลา
 4. เมื่อกลับมาหน้าเดิม กดปุ่ม OK อีกครั้ง ระบบจะส่งรหัสผ่านแบบ OTP (one time password) ไปที่ LINE NOTIFY

 5. นำตัวเลข 4 หลัก มากรอกในช่อง input OTP (รหัสผ่านมีอายุแค่ 1 นาทีเท่านั้น) กด OK
 6. หากเรียบร้อยจะแสดงผล และมีข้อความแจ้งไปที่ LINE NOTIFY  คลิ๊ก CLOSE เพื่อปิดโปรแกรม

 7. หากนำตัวเลข 4 หลักมากรอกไม่ทัน ระบบจะแจ้งเตือนและส่ง OTP ใหม่ไปให้ที่ LINE NOTIFY

 8. หากท่านพยายาม check out ก่อนเวลา 17.00 น. จะมีข้อความแจ้งเตือน (ทำเพื่อทดลอง)
 9. หากท่าน check out หลัง 17.00 น. จะเป็นการลงเวลากลับ check out และระบบจะส่งข้อความไปที่ LINE NOTIFY

 10. จบ.

คำอธิบายระบบลงเวลาปฏิบัติงาน
1. ระบบนี้ทำงานผ่านระบบ intranet ซึ่งจะหมายถึง ใช้งานได้เฉพาะในพื้นที่โรงเรียนฯ และมันจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อท่านใช้งานด้วยสัญญาณ wifi ที่ชื่อ @atbis-wifi เท่านั้น (ตรงไหนก็ได้)
2. ระบบนี้เป็น web application ทำงานบน web browser ซึ่งจะหมายถึง มันจะทำงานได้บนหน้าเว็บเท่านั้น (อนาคตจะทำเป็นเป็น app บนมือถือ)
3. ระบบนี้ยังสามารถใช้งานได้ร่วมกับการอ่านบัตรตามจุดเดิมได้ ซึ่งจะหมายถึง ใครไม่สะดวกหรือทำไม่เป็นก็สามารถใช้การเดินไปที่หน้าเครื่องเพื่อสแกนบัตรได้เหมือนเดิม (โปรแกรมใหม่กำลังพัฒนา)

แนวคิดในการพัฒนาระบบ
1. ระบบนี้พัฒนาด้วยแนวคิด เพื่มความสะดวก ลดการสัมผัส และลดการฝากกันลงเวลา
-เพิ่มความสะดวก คือ ไม่ต้องเดินไปที่หน้าเครื่องก็สามารถลงเวลาได้ แค่เพียงมาที่จะที่มีสัญญาณไวไฟ @atbis-wifi
-ลดการสัมผัส คือ ไม่ต้องไปรวมตัวกันในจุดๆ เดียวหรือสองจุด เพื่อสแกนบัตร
-ลดการฝากกันลงเวลา คือ ด้วยระบบออกแบบให้ใช้การส่งรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ไปยังโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับระบบลงเวลาปฏิบัติงาน
(ในที่นี้หมายถืงโปรแกรม LINE) และการจำกัดพื้นที่การใช้งาน (ใช้ได้ในโรงเรียนฯ เท่านั้น) และยังจำกัดเวลาในการใช้ (OTP) เพียง 1 นาที
(ป้องกันการฝากกันผ่านการโทรศัพท์หรือแชท (ให้เพื่อนทำรายการให้ และโทรแจ้ง OTP กัน) ) ดังนั้น ตัวบุคคลย่อมมาถึงที่โรงเรียนฯ แล้วเป็นอย่างน้อย เพื่อทำรายการ

บันทึกช่วยจำ แนวทางการแก้ปัญหาหากโทรแจ้งรหัสกัน เพิ่มความยาว OTP จาก 4 ตัว เป็น 6 ตัว หรือ ลดเวลาจาก 1 นาที เป็น 30 วินาที