Tag - ซ้อมดับเพลิง

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 จัดทำโดย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)