Tag - ตรวจสุขภาพ

กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฏาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความสนใจดูแลสุขภาพร่างกายเพิ่มมากขึ้น