Tag - ทอดผ้าป่า

ผอ.ตวงสิทธิ์ และคณะ ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา รร.วัดหนองพะวา

นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล ผู้อำนวยการ กับนายสมชาย  วงศ์วีรธร  รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา

เพื่อระดมทุนในการดำเนินโครงการปูพื้นกระเบื้องอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)  “อาคารสมานมิตร”