Tag - ศึกษาดูงาน

คณะครูต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง 1

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง 1 อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมหวายกรอง 1