พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งลูกเสือแห่งชาติ เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและถวายความจงรักภักดีพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

Share this post