การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ ยาเสพติด เนื่องในโครงการยาเสพติด

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ ยาเสพติด เนื่องในโครงการยาเสพติด

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดให้มีการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ ยาเสพติด เนื่องในโครงการยาเสพติด โดยให้ส่งตัวแทนห้อง ห้องละ 1 คน

Share this post