กิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครู นักเรียน ได้แสดงความจงรักภักดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงบุญคุณของมารดาผู้ให้กำเนิด

Share this post