เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีสตริงระดับชั้นประถมศึกษา งานวันวิชาการ 60 ปี อัสสัมชัญระยอง

เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีสตริงระดับชั้นประถมศึกษา งานวันวิชาการ 60 ปี อัสสัมชัญระยอง

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีสตริงระดับชั้นประถมศึกษา งานวันวิชาการ 60 ปี อัสสัมชัญระยอง วง Unfailing ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

Share this post