สมาธิอธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลก และร่วมลงชื่อบันทึกสถิติโลก

สมาธิอธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลก และร่วมลงชื่อบันทึกสถิติโลก

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้ร่วมนั่งสมาธิอธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลก และร่วมลงชื่อบันทึกสถิติโลก ในโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกด้วยการรวมผู้สนใจนั่งสมาธิให้เกิดความสุขภายใน และอธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลก ของศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง (บ้านช่องลม) ร่วมกับองค์กรสันติภาพโลก และภาคีเครือข่าย

Share this post