กิจกรรมการมอบวุฒิบัตรงานสานฝันสู่ความสำเร็จระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมการมอบวุฒิบัตรงานสานฝันสู่ความสำเร็จระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 มีนาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมการมอบวุฒิบัตรงานสานฝันสู่ความสำเร็จระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้เรียนในระดับชั้นอนุบาล 3

Share this post