ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสสรหา และเลือกบุคคล เพื่อเป็นบุคลกรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสสรหา และเลือกบุคคล เพื่อเป็นบุคลกรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Share this post