ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสสรหา และเลือกบุคคล เพื่อเป็นบุคลกรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสสรหา และเลือกบุคคล เพื่อเป็นบุคลกรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Share this post