เรื่อง แผนเผชิญเหตุโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

เรื่อง แผนเผชิญเหตุโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

*** แจ้งประชาสัมพันธ์ จากทางฝ่ายอนามัยโรงเรียน ***

เรื่อง แผนเผชิญเหตุโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
*แผนเผชิญเหตุ กรณีพบผู้ป่วยยืนยัน*

– กรณีพบผู้ป่วยยืนยันใน 1 ห้องเรียนตั้งแต่ 1 คน จะทำการปิดห้องเรียน 3 วัน เพื่อฆ่าเชื้อทำความสะอาด
– กรณีพบผู้ป่วยยืนยันในห้องเรียนมากกว่า 1 ห้องเรียน จะทำการปิดห้องเรียนที่มีผู้ป่วยยืนยัน 3 วัน เพื่อฆ่าเชื้อทำความสะอาด
– กรณีพบผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่มก้อน พิจารณาเปิดเรียน on-site โดยปฏิบัติตามมาตรการทุกมิติอย่างเข้มข้น
– ในวันเปิดเรียนวันแรกมีการตรวจคัดกรอง ATK นักเรียน 100% และในทุกสัปดาห์จะมีการสุ่มตรวจ 25% ของนักเรียนทั้งหมด ในส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษาจะทำการตรวจ ATK ก่อนการเปิดเรียน 100% เรียบร้อยแล้ว ในทุกสัปดาห์จะมีการสุ่มตรวจ 25% ของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
– กรณีตรวจพบ ATK ผลบวก จะเข้าพักที่ห้องแยกกักตัวระหว่างรอติดต่อผู้ปกครองเพื่อไปยืนยันผลตรวจที่โรงพยาบาล เมื่อเป็นผู้ป่วยยืนยันแล้ว ดำเนินการเข้ารับการรักษาต่อไป
– กรณีนักเรียน เดินทางไปต่างจังหวัด เมื่อกลับมาแล้วให้ทำการสังเกตอาการตนเองอยู่ที่บ้านงดมาเรียน on-site เป็นเวลา 7 วัน และเมื่อกลับมาเรียน on-site ให้ไปตรวจ ATK ที่โดมก่อนเข้าอาคารเรียน (ทางรร.ตรวจให้)
– มีการคัดกรองก่อนเข้าอาคาร และเข้าห้องเรียน มีหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สบู่เหลวให้บริการอย่างเพียงพอ

Share this post