Tag - ค่าบำรุงการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด คลิ๊ก กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หลักเกณฑ์ในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2564

รายละเอียดคลิ๊ก>>หลักเกณฑ์ในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบำรุงฯ

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการมอบตัวนักเรียน และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 1/64

รายละเอียด คลิ๊ก แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการมอบตัวนักเรียน และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 1/64

การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหายกรอง) สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2564

รายละลเอียด คลิ๊ก>>การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564

แจ้งกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด คลิ๊ก>>กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา