Tag - พระเจ้าตากสิน

งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 โรงเรียนฯ โดยการนำของผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววัชราภรณ์  สมพงษ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเดินเทิดพระเกียรติ ในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และการเปิดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช งานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2562