Tag - เปิดเทอม

เปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 1/2567

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โดยมีคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากร ดูแลความเรียบร้อยเพื่อต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน ในวันการเปิดภาคเรียน 1/2567

เปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 1/2566

วันที่ 15 พ.ค. 2566 เปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โดยมีท่าน ผอ.นัทธนากรณ์ พิมพ์เนาว์ พร้อมคณะผู้บริหารและคุณครูดูแลความเรียบร้อยเพื่อต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน และในช่วงเข้าแถวเคารพธงชาติท่าน ผอ. ได้กล่าวต้อนรับการเปิดภาคเรียน 1/2566 กับนักเรียนอย่างอบอุ่น