กิจกรรมโครงการ อบจ.ระยอง ร่วมใจ ใส่ใจคัดแยกขยะ

กิจกรรมโครงการ อบจ.ระยอง ร่วมใจ ใส่ใจคัดแยกขยะ

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดโครงการ อบจ.ระยอง ร่วมใจ ใส่ใจคัดแยกขยะ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สามารถคัดแยกขยะมูลฝอยได้ถูกประเภท มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมหวายกรอง 1 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

Share this post