กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยมีการจัดขบวนแห่เทียนเริ่มเดินตั้งแต่บริเวณหน้าวัดไผ่ล้อมจนถึงหน้าโรงเรียน ฯ เพื่อเชิญชวนคนในชุมชนร่วมกันทำบุญ จากนั้นเดินขบวนจากหน้าโรงเรียน ฯ ไปที่วัดหวายกรอง เพื่อถวายเทียนพรรษาพร้อมเงินทำบุญ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากร ได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีที่สำคัญของไทย และเพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

Share this post