กิจกรรมโครงการฝึกอบรม กีฬาว่ายน้ำเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

กิจกรรมโครงการฝึกอบรม กีฬาว่ายน้ำเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม กีฬาว่ายน้ำเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาว่ายน้ำมีความรู้ความเข้าใจในกีฬาว่ายน้ำ

Share this post