กิจกรรมธนาคารขยะ

กิจกรรมธนาคารขยะ

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมของธนาคารขยะ โดยจะเป็นการเข้าฐานให้ความรู้เรื่องของขยะ เพื่อเป็นการปลูกฝัง และรู้จักการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี และขยะที่สร้างมูลค่า

Share this post