กิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนฯ เพื่อร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาด้านต่างๆ ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้ปกครองได้พบครูประจำชั้น ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Share this post