ประกาศ

เเจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการดำเนินการ ตามประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา (เพิ่มเติม) และกรณีนักเรียนจากสถานศึกษาอื่นที่มีความประสงค์ย้ายเข้ามาเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา กรณีนักเรียนย้ายเข้า

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประัเมินความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 (เพิ่มเติม)

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น อ.1-3 ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ประกาศผลสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน

>>คลิกรายละเอียด<<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคลากร

>>คลิกรายละเอียด<<