ประกาศ

ประกาศรับสมัครนักเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของนักเรียน

ประกาศสอบราคาจัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้โรงอาหาร

ประกาศโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้โรงอาหาร จำนวน 50 ชุด

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

ประกาศสอบราคาซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง

ประกาศโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

เรื่อง สอบราคาซื้อกเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน 2,000 ตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐