Tag - วันครู

กิจกรรมวันครู

วันที่ 16 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โดยมี นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันครู ประจำปี 2563 และมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูครูที่มีผลงานดีเด่นพร้อมทั้งให้โอวาท และมีการบรรยายพิเศษโดย นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ศาสตร์พระราชาและกิจกรรมสังสรรค์ ณ ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง