กิจกรรมโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

กิจกรรมโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้โทษของยาเสพติด และเพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีป้องกันและการหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด

Share this post